Blog

Eerste hulp bij absenteïsme, presenteïsme en verloop

29 augustus 2023

Verminderd mentaal welzijn en gezondheidsproblemen kunnen hoge kosten met zich meebrengen voor jouw organisatie. Absenteïsme, presenteïsme en verloop zijn indicatoren die hand in hand gaan met deze problemen. Hoe pak je dit nu aan? Wij helpen je alvast op weg met 9 praktische tips.

Blog - Eerste hulp bij absenteïsme, presenteïsme en verloop

Het vakjargon

Absenteïsme of ziekteverzuim is het afwezig zijn van een medewerker op het werk door ziekte. Hoge absenteïsmecijfers brengen hoge kosten met zich mee. Denk maar aan het doorbetalen van het loon van de afwezige medewerker of het aanwerven van tijdelijke vervanging. Verder duiken er ook indirecte kosten op. Zo kan het welzijn van je huidige medewerkers er sterk op achteruitgaan door een hogere werkdruk of meer stress om het werk binnen hetzelfde timeframe klaar te krijgen. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij medewerkers blijven uitvallen of minder gaan presteren.

Naast absenteïsme bestaat er ook presenteïsme. Hierbij is een medewerker ziek, maar blijft deze toch verder werken, dit gaat zowel over fysiek als psychisch ziek zijn. Dat is toch goed voor mijn organisatie? Je zou misschien denken van wel, maar eigenlijk zorgt presenteïsme voor grote uitdagingen en hoge kosten. Medewerkers die toch blijven werken ondanks dat ze ziek zijn, werken minder productief, worden nog zieker of herstellen trager. Bovendien loert ook burn-out om de hoek.

Verloop gaat over personeelsleden die je organisatie verlaten. Het kan de intentie van de organisatie zijn om personeel te ontslaan omwille van besparingen of slecht functioneren. Maar dit personeelsverloop kan ook ongewild zijn wanneer een medewerker zelf ontslag neemt. In een gezond bedrijf is er altijd een beetje verloop aanwezig. Is dit percentage toch te hoog? Dan kan dit vele onderliggende oorzaken hebben, die vaak samenhangen met het welzijn van je medewerkers. Hierdoor raken vacatures moeilijk ingevuld, verlaagt de betrokkenheid en verlies je goede medewerkers. Hoe kan je verloop, presenteïsme of absenteïsme nu effectief aanpakken? Lees het hier in de volgende 9 tips.

Blog - 9 tips om absenteïsme, presenteïsme of verloop aan te pakken

9 tips om absenteïsme, presenteïsme of verloop aan te pakken

1.Absenteïsmebeleid

Iedereen wordt wel eens ziek, daarom is het belangrijk dat er een duidelijk kader is rond afwezigheid. Zo weet elke medewerker wat hij of zij moet doen bij ziekte of ongeval. Enerzijds verduidelijk je de regels rond ziekte en afwezigheid. Anderzijds verhoog je ook de drempel tot afwezigheid door duidelijke afspraken te maken rond ziektemelding, controle bij ziekte en (on)gewettigde afwezigheid. Dit is een cruciale stap in het aanpakken van absenteïsme.

2. Contact tijdens afwezigheid

Blijf in contact met zieke medewerkers om betrokkenheid en begrip te tonen. Dit versterkt de band tussen de medewerker en de organisatie en verlaagt de drempel om terug te komen werken.

3. Re-integratie

Wanneer medewerkers langdurig afwezig zijn, is het belangrijk om hen geleidelijk terug te integreren op de werkvloer. Een goed re-integratiebeleid verbetert de kans op een succesvolle terugkeer, vermindert de kosten en verhoogt het welzijn van medewerkers.

4. Vergroot de bewustwording rond presenteïsme

Een eerst stap is het herkennen en erkennen van presenteïsme binnen je organisatie. Vele medewerkers zijn zich er niet bewust van dat presenteïsme schadelijk kan zijn voor je eigen gezondheid en die van de organisatie. Communiceer daarom over de negatieve gevolgen van presenteïsme en informeer je medewerkers over de signalen en waar ze terecht kunnen bij vragen of moeilijkheden rond presenteïsme.

5. Breng de oorzaak in kaart

Presenteïsme kan vele oorzaken hebben: te veel werk, angst om je job te verliezen, je werk niet kunnen loslaten, ... Met een medewerkersbevraging achterhaal je de oorzaken binnen jouw organisatie en kan je gerichte acties ondernemen.

6. Creëer de gepaste cultuur om presenteïsme tegen te gaan

Om presenteïsme tegen te gaan is het belangrijk om een open bedrijfscultuur te creëren. Maak het welzijn van je medewerkers bespreekbaar en zorg ervoor dat medewerkers zich niet schuldig voelen als ze bijvoorbeeld ziek zijn. Verder is het als leidinggevenden belangrijk om het goede voorbeeld te geven.

7. Ga verloop tegen door medewerkers te waarderen

Creëer een omgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen, de mogelijkheid hebben om te groeien en waar hun bijdragen erkend worden. Open communicatie, eerlijke feedback en kansen voor professionele ontwikkeling kunnen allemaal bijdragen tot het verminderen van personeelsverloop.

8. Zet in op persoonlijke ontwikkeling en groei

Medewerkers hebben nood aan perspectief. Zorg ervoor dat ze doelen kunnen stellen en stappen kunnen nemen om die doelen te bereiken. Dit kan door kansen voor training, bijscholing en loopbaanontwikkeling aan te bieden. Zo vergroot je de betrokkenheid en loyaliteit van je medewerkers.

9. Een competitief loon

Een eerlijk loon dat in lijn ligt met de concurrentie is van groot belang om medewerkers aan te trekken en te behouden. Dit kan voorkomen dat men vertrekt omwille van een betere compensatie bij een andere organisatie.

Breng het welzijn van je medewerkers in kaart

Wil je het welzijn binnen jouw onderneming in kaart brengen? BloomUp biedt een welzijnsscan aan die het welzijn van jouw organisatie objectief meet, analyseert en interpreteert. Zo weet je meteen waar het schoentje wringt en kan je gericht acties ondernemen. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Bekijk dan zeker onze webinar over welzijnsscans.