Blog

6 tips om de betrokkenheid van jouw medewerkers te verhogen

11 augustus 2023

Uit gesprekken met tientallen hr-managers in verschillende sectoren haalden we enkele concrete tips om de betrokkenheid te verhogen.

Gemotiveerde medewerkers zorgen voor een positieve werkomgeving, een hogere productiviteit en minder afwezigheden. Daar wordt niet alleen de sfeer, maar ook je service beter van. Een grote betrokkenheid helpt om je mensen gemotiveerd te houden. Nu we meer tijd doorbrengen in onze home office dan op kantoor, is dat vaak een uitdaging. Uit gesprekken met tientallen HR-managers in verschillende sectoren haalden we enkele concrete tips om de betrokkenheid te verhogen.

Blog - betrokkenheid

1. Zorg voor voldoende sociale contacten

Merk je dat mensen het moeilijk hebben met thuiswerk? Plan enkele teamdagen in of moedig hen aan om virtueel samen te werken via videocall. Sociaal contact helpt je minder afgezonderd te voelen in je home office. Breng collega’s samen op leuke plaatsen, zoals een gezellige koffieruimte of chillhoek. Een gemoedelijke sfeer zet een andere, lossere vorm van communicatie op gang.

Om een familiale sfeer in je bedrijf te behouden, is het belangrijk om te blijven praten. Bel je medewerkers regelmatig en zorg dat je met hen in contact blijft. Het kan helpen om die contactmomenten in een vast stramien te gieten en er een gewoonte van te maken. Denk bijvoorbeeld aan een weekly update: een meeting van een half uurtje met het hele bedrijf, waarin elk departement toelicht waar ze mee bezig zijn. Doe dat gerust met een humoristische toets en hou het vooral luchtig.

2. Verhoog het groepsgevoel met informele activiteiten

Events en fun bepalen mee de cultuur van je bedrijf en de mate van betrokkenheid. Breng collega’s buiten de vergaderruimte samen en ze groeien dichter naar elkaar toe. In tijden van thuiswerk zijn grote bedrijfsfeesten of teambuildings minder vanzelfsprekend, maar er bestaan genoeg alternatieven om kleinere groepen samen te brengen. Spoor iedereen aan om wekelijks te wandelen met collega’s die in de buurt wonen of moedig beweging aan met sportactiviteiten in kleine teams. Trek je mensen vooral weg van achter hun schermen. Schermmoeheid is een ding.

Nu kantoordagen schaars zijn, wil iedereen de tijd op kantoor zo effectief mogelijk inzetten. Een yogasessie tussendoor is dan niet ideaal. Oplossing? Leuk vrije momenten zoals lunch- en koffiepauzes op met toffe concepten. Spreek bijvoorbeeld een beurtrol af waarbij elke week iemand de lunch of het vieruurtje voor het hele team voorziet.

Blog - Betrokkenheid

3. Weet wat je mensen nodig hebben

Initiatieven als weekly updates en teamlunches hebben natuurlijk enkel effect als je medewerkers het appreciëren. Weet jij waar zij nood aan hebben? Dat kan je nagaan met een welzijnsscan, waarin je polst naar hoe je medewerkers in hun vel zitten, wat hun wensen of zorgen zijn en hoe jij daar als bedrijf aan tegemoet kunt komen.

Welzijnsscan afgenomen? Deel de inzichten met iedereen, zodat je medewerkers zien dat ze niet de enigen zijn die tegen bepaalde dingen aanlopen. Dat verhoogt meteen de onderlinge betrokkenheid en het samenhorigheidsgevoel. Hou het vertrouwen van je medewerkers hoog door de resultaten van je bevraging om te zetten in concrete actiepunten.

4. Juich persoonlijke ontwikkeling en groei toe

Je geeft om de ontwikkeling en groei van je team, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. In tijden van thuiswerk kan de persoonlijke groei op de achtergrond raken. Vermijd dat door de groeimogelijkheden binnen je bedrijf voldoende in de verf te zetten en opleidingen aan te bieden. Motiveer je mensen ook om die mogelijkheden volop te benutten.

Merk je dat sommigen een extra duwtje in de rug nodig hebben? Plan vaste momenten in met je medewerkers om hun persoonlijke ontwikkeling te bespreken. Het management en teamleads kunnen hier een belangrijke rol in spelen, maar hebben er niet altijd de tijd en ruimte voor. Een coach of mentor die zich ontfermt over de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers kan dan een goede oplossing zijn.

5. Investeer in een open en ondersteunende cultuur

Is de werkdruk binnen je bedrijf houdbaar? Hoe gaat het met de mentale gezondheid van je mensen? Nu er massaal van thuis uit wordt gewerkt, kan het management moeilijker de vinger aan de pols houden. Daarom is het des te belangrijk om een open cultuur te creëren. Streef naar een omgeving waar niet in hokjes gedacht wordt, veel onderwerpen bespreekbaar zijn en waar er geluisterd wordt. Zo verlaag je de drempel om problematieken als stress en mentale problemen aan te kaarten.

Collega’s kunnen ook onderling veel voor elkaar betekenen. In een ondersteunende cultuur ligt de nadruk op vrijheid en vertrouwen, op transparantie en het betrekken van medewerkers. Zo ontstaat er een gezonde werkomgeving waar collega’s elkaar niet zien als concurrenten, maar samenwerken om een doel te bereiken binnen hun bedrijf. Zo voelen ze zich niet alleen met elkaar, maar ook met de organisatie verbonden.

6. Geef verantwoordelijkheid en toon appreciatie

Medewerkers die erkenning krijgen en merken dat ze bijdragen aan de doelstellingen van hun bedrijf, voelen zich meer betrokken, zijn productiever en hebben meer plezier in hun werk. Wie een job uitoefent met veel verantwoordelijkheid, wordt zich makkelijker bewust van zijn of haar bijdrage.

Wil je ervoor zorgen dat je medewerkers zich erkend en geapprecieerd voelen? Een simpele ‘dankjewel’ doet wonderen. Trakteer je mensen dus op tijd op een goeie dosis chocolade van Sinterklaas of de Paashaas of een flesje bubbels voor een verjaardag of eindejaar.